NOS, geef klimaatverandering een prominente rol in het debat

Sanne de Bruin, zaterdag 4 maart 2017

Beste NOS,

Een oproep van mij als bezorgde burger van 27 jaar. In de debatten tot nu toe is er werkelijk nul aandacht geweest voor milieu of klimaat. Alle nieuws-outlets praten elkaar na, dat het belangrijkste thema in de verkiezingen “onze identiteit” is. Mijns inziens hebben de media een grote rol in het bepalen wat het belangrijkste thema in de verkiezingen is. Pechtold noemde het in De Wereld Draait Door al een grote luxe, als we zo weinig problemen hebben dat we over onze identiteit kunnen keuvelen.

Klimaatverandering is een van de grootste problemen van onze tijd. Dat zeggen niet alleen de milieuorganisaties, maar ook een partij als het ministerie van Defensie, wat nou niet bepaald bomenknuffelaars zijn. Jongeren vinden dit een heel belangrijk thema, maar zien de verschillen tussen de partijen nauwelijks, terwijl die levensgroot zijn. Alle partijen (behalve de PVV) zeggen het belangrijk te vinden, maar dat is niet hetzelfde als er iets aan doen. De VVD schrapt klimaatverandering uit het verkiezingsprogramma. Onder de kabinetten Balkenende (CDA) en Rutte (VVD) zijn we in Europa het slechtste jongetje in de klas geworden wat betreft duurzame energie. SDE+ subsidie wordt vergeven op basis van prijs, waardoor biomassa in kolencentrales (een slecht idee) een immens deel van de beschikbare subsidie opslokt zonder duurzaam (langdurig) resultaat voor deze belangrijke transitie. Ondertussen wordt gesust dat het allemaal wel meevalt en dat we het supergoed doen, wat gewoon aantoonbaar onwaar is. PvdA en SP zijn te lang stil geweest over klimaatverandering, en de enige partijen die hier echt wat mee willen zijn tot nu toe als extreem gezien en vooral te klein om invloed te hebben (ChristenUnie, GroenLinks, Partij voor de Dieren).

In 1994 en 1998 opende u de debatten met de cruciale vraag over de keuzes tussen milieu en economie. Vanaf Pim Fortuyn gaat het opeens alleen nog maar over integratie, de geloofwaardigheid van de politiek, enzovoort. We praten hier nu al 15 jaar over, in de hoop dat de boze burger minder boos wordt. How’s that working? Er wordt niet te weinig geluisterd, er wordt teveel geluisterd: naar de angst, in plaats van onderliggende problemen, waardoor er uiteindelijk niks verandert. Immigratie is het probleem? In de komende decennia zal immigratie door klimaatverandering alleen maar toenemen, omdat er conflicten op zullen treden door voedselschaarste. Precies de reden waarom ons ministerie van Defensie zich zorgen maakt.

De vragen waarmee u het debat opende in ‘94 en ‘98 zijn niet minder relevant geworden, in tegendeel. Het is verhelderend om dit terug te kijken, want het is nog steeds actueel. Er is weinig gebeurd in de tussentijd (twintig jaar!) omdat we afgeleid zijn geraakt. Aan u mijn dringende oproep om het debat weer te focussen op de echte problemen, waaronder klimaatverandering. Er valt op dit onderwerp echt iets te kiezen, en een debat kan de partijen dwingen eerlijk te zijn over hun prioriteiten. Als publieke omroep heeft u niet alleen de taak om verslag te doen van wat de mensen bezig houdt, maar ook om het publieke debat te vormen vanuit een objectieve positie. Als u dat niet doet, praten we over datgene wat de hardst-schreeuwende politicus wil. Dat leidt niet tot ge├»nformeerde burgers en is niet in het belang van de democratie.

Met vriendelijke groeten,
Sanne de Bruin