Trouw: veel verder terug met uitstoot broeikasgas

Tekenend voor onze omgang met het klimaatprobleem is dat we moeizaam bereikte consensus over het minimum gaan zien als de “ambitieuze” doelstelling. Doordat het klimaatprobleem meerdere lagen kent (duurzame energie → CO2-uitstoot → opwarming → klimaatveiligheid), zijn er meerdere lagen waarbij dit gevaar optreedt.

25% is de ondergrens van de 25-40% reductie die 50% kans geeft op een opwarming van 2 graden of minder, wat op zichzelf weer een kans van 60% geeft dat het klimaat niet destructief verandert. Die 50% kans op het falen van het klimaat zou natuurlijk niet onze doelstelling moeten zijn.

Kelly Rigg en Steve Sawyer:

Wie de uitspraak goed leest, ziet dat 25 procent het absolute minimum is binnen de bandbreedte van 25 tot 40 procent die een fiftyfifty kans geeft om niet over de gevaarlijke grens van 2 graden opwarming te gaan. Geen weldenkend mens zou zich bij zo’n risico comfortabel voelen. Niemand stapt toch in een vliegtuig dat 50 procent kans heeft neer te storten?

donderdag 16 juli 2015, door Stan Janssen