Antarctische ijskappen verliezen veel sneller ijsmassa dan gedacht

KNMI:

Antarctische ijskappen verliezen veel sneller ijsmassa dan de IPCC voorspeld heeft. Dit kan er toe leiden dat de totale zeespiegelstijging in 2100 bijna twee keer zo groot is als in eerdere schattingen. Tot voor kort dachten wetenschappers namelijk dat de bijdrage van Antarctica aan de zeespiegelstijging in deze eeuw niet veel meer dan een decimeter zou bedragen.

Het komt eigenlijk nog steeds nooit voor dat klimaatwetenschap hun voorspellingen bijstellen in positieve zin. We zullen dus juist sneller moeten acteren dan klimaatwetenschappers zeggen.

Het eerder extreem genoemde Veerman-scenario is in deze context allang niet meer extreem te noemen. Het KNMI zal in antwoord op het nieuwe IPCC-rapport haar zeespiegelscenario’s tussentijds (in 2018/2019) bijstellen, want we kunnen niet langer uitsluiten dat ongeremde klimaatverandering tot onbeheersbare zeespiegelstijging zal leiden die de Nederlandse kustverdediging voor een onmogelijke opgave stelt.

woensdag 11 mei 2016, door Stan Janssen