Toename CO2-concentratie in 2015 het grootst

Het KNMI:

De wereld heeft in 2015 de sterkste groei in koolstofdioxide (CO2) sinds het begin van de metingen in 1959. Met 3 ppm (deeltjes CO2 per miljoen deeltjes lucht) was dit ruim 40 procent meer dan de gemiddelde groei van CO2 in de afgelopen 10 jaar. De recordgroei in 2015, met een uitzonderlijk hoge toename van 1 ppm extra, wordt veroorzaakt door een combinatie van de langjarige toename in CO2 door verbranding van fossiele brandstoffen en El Niño.

We zijn nog niet eens begonnen om onze CO2-uitstoot onder controle te krijgen. Nu was 2015 een uitzonderlijk jaar door de extra natuurlijk uitstoot in verband met El Niño, maar een deel komt ook door de natuurbranden die op hun beurt weer mede door de klimaatverandering veroorzaakt zijn.

donderdag 2 juni 2016, door Stan Janssen